Informator dla kandydatów

Strona główna  |  Forum Policyjne  |  Terminy przyjęć do Policji

Nawigacja

Aktualności

Aktualne i legalne testy do Policji z odpowiedziami znajdziesz na http://www.odpowiedzi.com....do-policji.html"

Kto może zostać Policjantem?

O służbę w Policji może ubiegać się: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii niekarany i korzystający z pełni praw publicznych posiadający co najmniej średnie wykształcenie posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Mężczyźni muszą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. są po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo przeniesieni do rezerwy.

Wymagania do Policji

Kategoria wojskowa

Obecnie o służbę mogą ubiegać się osoby z kategorią wojskową D (kategoria E nadal dyskwalifikuje kandydata - w takim przypadku trzeba ubiegać się o zmianę kategorii).

Wykształcenie

Generalną zasadą przyjmowania do Policji jest posiadanie minimum średniego wykształcenia (formalnie), komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na pracę osób bez wykształcenia średniego jeśli kandydat wykazuje szczególne cechy preferowane w służbie. Bez średniego wykształcenia można także składać dokumenty w procesie rekrutacji do służby kandydackiej w oddziałach prewencji.

Czytaj więcej...

Rozmowa wstępna

Rozmowę wstępną przeprowadza pracownik komórki ds. doboru celem poinformowania kandydata o dalszych etapach postępowania, terminach ich realizacji oraz ewentualnych procedurach po pozytywnym zakończeniu procesu doboru. Rozmowa ta nie ma charakteru selekcyjnego, a jedynie informacyjny.

Czytaj więcej...

Test sprawności fizycznej

Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym.

Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący - 1 min 45 s.

Czytaj więcej...

Test wiedzy ogólnej

Z 315 wybierane jest 40 pytań na które są 4 możliwe odpowiedzi.
- Funkcjonowania władzy ustawodawczej
- Funkcjonowania władzy wykonawczej
- Funkcjonowania władzy sądowniczej
- Bezpieczeństwa Publicznego
Czas na napisanie testu to 40 minut.

Czytaj więcej...

Psychotesty do Policji

Następnym etapem są psychotesty do Policji. W okresie od 2tyg - 2miesiące od testów TSF i TWO wyznaczona zostanie data psychotestów do Policji.

Czytaj więcej...

Test figur do Policji - Sześciany

Zadania matematyczne do Policji, sześciany oraz darmowy test figur do Policji. Zadania matematyczne oraz sześciany są podobne do tych, które występują na teście do Policji. Test figur do policji można poćwiczyć na tej stronie.

Czytaj więcej...

opracowanie i treść ©praca-policja.pl