Informator dla kandydatów

Strona główna  |  Forum Policyjne  |  Terminy przyjęć do Policji

Nawigacja

Aktualności

Aktualne i legalne testy do Policji z odpowiedziami znajdziesz na http://www.odpowiedzi.com....do-policji.html"

Psychotesty do Policji

Następnym etapem w okresie od 2tyg - 2miesiące od testów TSF i TWO wyznaczona zostanie data Psychotestów do Policji.

MULTISELECT (MS)
Na tym teście wybierane są 292 pytania. Test składa się z wielu etapów np "historyjka kryminalna", zadania na spostrzegawczość, zadanie na refleks, zadania matematyczne

Badanie sprawdza:
zdolności intelektualne:
-inteligencja werbalna,
-inteligencja niewerbalna,
-pamięć i spostrzeganie,
-kreatywność,
-umiejętność całościowego ujmowania problemów;
zachowania społeczne, podstawowe umiejętności interpersonalne:
-zdolność rozumienia ludzi,
-empatia,
-zdolność porozumiewania się i wywierania wpływu,
-umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
-motywacja do pracy z ludźmi,
-umiejętność nawiązywania kontaktów

stabilność, cechy osobowości:
-odporność na trudne sytuacje zawodowe,
-zdolność samokrytycyzmu i samokontroli,
-wiara we własne kompetencje i możliwości;

postawa w pracy, czyli grupa kompetencji decydujących o efektywności pracownika: -poziom aspiracji zadaniowych,
-utożsamianie się z rolą zawodową,
-styl funkcjonowania zawodowego.


Pozytywne zdanie testu jest niezbędne do dalszych procedur rekrutacyjnych. Osoba, która nie zdała testu może go powtórzyć nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia poddania się badaniu.

ROZMOWA Z PSYCHOLOGIEM
Ogólnie rozmowa to opowiedzenie własnego życiorysu. Podczas rozmowy z psychologiem dobrze przedstawić własną osobę. Na wyniki egzaminu MultiSelect czeka się od 1 dnia do miesiąca.
-Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego
-Komisja lekarska
-Wojewódzka Komisja Lekarska

WYWIAD ZORGANIZOWANY (WZ)
Jest to rozmowa kwalifikacyjna z komisją.
Trwa ok 30 minut
Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 220. min za:
TSF 60 punktów
TWO 40 punktów
MS 60 punktów
WZ 60 punktów

opracowanie i treść ©praca-policja.pl