Informator dla kandydatów

Strona główna  |  Forum Policyjne  |  Terminy przyjęć do Policji

Nawigacja

Aktualności

Aktualne i legalne testy do Policji z odpowiedziami znajdziesz na http://www.odpowiedzi.com....do-policji.html"

Test wiedzy ogólnej do Policji

TEST WIEDZY OGÓLNEJ (TWO) Z całej bazy wybierane jest 40 pytań na które są 4 możliwe odpowiedzi.
- Funkcjonowania władzy ustawodawczej
- Funkcjonowania władzy wykonawczej
- Funkcjonowania władzy sądowniczej
- Bezpieczeństwa Publicznego
Czas na napisanie testu to 40 minut.

opracowanie i treść ©praca-policja.pl