Informator dla kandydatów

Strona główna  |  Forum Policyjne  |  Terminy przyjęć do Policji

Nawigacja

Aktualności

Aktualne i legalne testy do Policji z odpowiedziami znajdziesz na http://www.odpowiedzi.com....do-policji.html"

Wymagania do Policji

Kategoria wojskowa
Obecnie o służbę mogą ubiegać się osoby z kategorią wojskową D (kategoria E nadal dyskwalifikuje kandydata - w takim przypadku trzeba ubiegać się o zmianę kategorii).
Wykształcenie
Generalną zasadą przyjmowania do Policji jest posiadanie minimum średniego wykształcenia (formalnie), komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na pracę osób bez wykształcenia średniego jeśli kandydat wykazuje szczególne cechy preferowane w służbie. Bez średniego wykształcenia można także składać dokumenty w procesie rekrutacji do służby kandydackiej w oddziałach prewencji.
Wiek kandydata do Policji
Policja nie ustala limitów wiekowych kandydatów. Należy jednak pamiętać, że do pracy w służbie należy wykazać się odpowiednimi możliwościami fizycznymi.
Wzrost i wzrok kandydatów
Kobieta powinna mieć minimum 160 cm wzrostu, zaś mężczyzna 165 cm. Osoby, które ubiegają się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji otrzymują dodatkowo 1 punkt za wzrost powyżej 175 cm w procesie rekrutacji. Jeśli chodzi o wzrok kandydata, to wadę wzroku określa lekarz specjalista w komisji lekarskiej. Kandydat musi być zdolny to pełnienia służby i jego wada wzroku nie może temu przeszkadzać.
Łączenie pracy i nauki
Program "Rekrut" umożliwia w trakcie trwania naukę (studiowanie).
Testy multiselect i test wiedzy ogólnej
Prace w policji może pełnić osoba która:
- jest obywatelem Polski
- nie była karana sądownie, oraz nie toczy się wobec niej postępowanie karne
- posiada pełnię praw obywatelskich
- ma wykształcenie minimum średnie(jednakże są odstępstwa i przyjęte mogą zostać osoby z wykształceniem niższym)
- posiada zdolności psycho-fizyczne

opracowanie i treść ©praca-policja.pl